בודק/ת תוכנה QA - יש לך קורות חיים, צרפו ונעזור לכם למצוא עבודה (כן, גם אם לא למדת אצלנו)


כאן באפשרותך להוסיף טקסט נוסף שיוצג ליד הטופס שלך. תוכל להוסיף מידע אודות הטופס וההערות ספציפיות בנוגע למילוי הטופס.
*
*
*
*