תוכנות ועזרים לבודק

בדיקות עומסים :

שם החברה

 שם המוצר

SegueSilkPerformer
HPLoadRunner
RadViewWebLoad
CompuwareQALoad
RationalPerformanceStudio

תכנון וניהול בדיקות :

שם החברה

 שם המוצר

HP

Quality Center
RationalTeam Test
Silicon Valley NetworksTestExpert
CompuwareQADirector
informup


Testuff  
            
 

informup

SaaS

 

ניהול באגים :

שם החברה

 שם המוצר

HP

Quality Center
RationalClearquest
MozillaBugZilla
TeamShareTeamTrack
PVCS Trackern/a
QADB.comn/a
TechexcelDevTrack

בדיקות אינטרנט

שם החברה

 שם המוצר

HP

ASTRA
RationalSQA site chek

מערכות משובצות מחשב

שם החברה

 שם המוצר

Qronus Int

TestRunner