רמות בדיקה / סוגי בדיקה


רמות בדיקה 

 

 

 

*בדיקות תוכניתן

 

*בדיקות מסירה

Unit test

בדיקות יחידה

Integrtion test

בדיקות אינטגרציה

Inter-system test

בדיקות ממשקים 

system test

בדיקות מערכת

 

 

Acceptance tests

*בדיקות קבלה

 

ביצוע בדיקות מהיבט הלקוח

 

 

 

*בדיקות תוכניתן

בדיקה המתבצעת ע"י התוכניתן עבור הרכיב שפותח על ידו. /  בדיקה תוך שימוש בסימולטורים לדמות input או  output . /  נבדק ע"י התוכניתן בסביבת הפיתוח.

 

*בדיקות מסירה

Unit test

בדיקות יחידה

בדיקת פונקציונליות של מודול בודד (מסך/דו"ח). / שימוש בסימולטורים לדמות input או  output . / נבדק ע"י תוכניתן או ע"י צוות הבדיקות בסביבת הבדיקות.

Integrtion test

בדיקות אינטגרציה

בדיקת פונקציונליות של שילוב מודלים בתת מערכת. / בדיקות תהליכיות - E 2 E .  /  נבדק ע"י צוות הבדיקות בסביבת הבדיקות  ( או סביבת אינצגרציה). 

Inter-system test

בדיקות ממשקים 

בדיקת ממשקים בין תת המערכת לתת מערכת אחרת או למערכת חיצונית. /  נבדק ע"י צוות הבדיקות בסביבת הבדיקות ( או בסביבת אינטגרציה).

system test

בדיקות מערכת

בדיקת שילוב בין כל תת המערכת ושילוב עם מערכות אחרות. - כולל גם בדיקות עומסים, אבטחת, מידע, גיבוי והתאוששות ועוד. /  בדיקה סופית לפני המסירה ללקוח שהמערכת עונה על הדרישות. /  נבדק ע"י צוות הבדיקות בסביבת הבדיקות  (או סביבת אינטגרציה).

Acceptance tests

*בדיקות קבלה

 

ביצוע בדיקות מהיבט הלקוח

הלקוח  בודק ומאשר שקיבל את המערכת לשביעות רצונו. /  בדרך כלל כולל חזרה על בדיקות המערכת (system). /  מבוצע ע"י הלקוח בסביבת הלקוח (או pre-production).

 

 

 

Test Types 

סוגי בדיקות 

Functional

בדיקות פונקציונאליות

בדיקת המערכת במטרה לוודא כי עומדת בדרישות התפקודיות שהוגדרו במסמכי האפיון והעיצוב. /  הבדיקות הפונקציונליות מהוות את המרכיב העיקרי בבדיקות.

 

בדיקות תצוגה

לוודא שהמידע המוצג הנו בהתאם לתוצאה הצפויה: עמידת המערכת בסטנדרטים אחידים של מבנה מסכים, שמות שדות, הודעות שגיאה. - לדוגמא, שדות חובה מופיעים בצבע אדום. מבנה השדות בתצוגה. הצבת ערכים נכונים בשדות. בדיקת תפריטי המערכת.   

Activation

בדיקות תפעול 

בדיקות התנהגות המערכת באופן לוגי ומבוקר. /  הפעלת המערכת וכיבויה (מעבר ממצב אתחול למצב עבודה).

 

בדיקות ממשקים

בדיקת ממשקים פנימיים וממשקים חיצונים מהמערכת ואליה: שירותי בנקאות אוטומטים, מערכת שליטה ובקרה.

Conversion

בדיקת נתונים והסבות 

בדיקת הנתונים (Data) במערכת - בדיקת טיוב נתונים. - בדיקת שלמות נתונים - Data Intergrity /  בדיקת הסבת נתונים - הסבת הנתונים מהמערכת הנוכחית לחדשה.

Compatibility

בדיקת תאימות 

בדיקת תאימות המערכת לעבודה בסביבת  שונות: Win98

 

 

Usability

בדיקות שימושיות 

בדיקה סובייקטיבית על ידידותית המערכת למשתמש. / עד כמה המערכת נוחה וקלה לתפעול. / עד כמה המערכת עובדת. 

regression test

מבחן נסיגה

ביצוע חוזר של הבדיקות (בעיקר לאחר קבלת מערכת מתוקנת) מתוך מטרה לוודא שלא חלה נסיגה (רגרסיה) במערכת. / המטרה לוודא שהמערכת עובדת כפי שעבדה קודם ( למעט התקלות שתוקנו).

 

בדיקות אבטחת מידע 

 

בדיקות שרידות והתאוששות

 

בדיקות התקנה

 

בדיקות ביצוע ועומסים

 

בדיקות שפיות