שבוע 6


שיתוף עדכון וסיכום תוצאות הבדיקות להנהלה

שיתוף עדכון וסיכום תוצאות בדיקות התוכנה להנהלה - עדכון קצר ומדוייק