שבוע רבעי


ביצוע בדיקות תוכנה - בפועל בצורה מתודולגית.